(Ελληνικά) Ημερίδα με τίτλο «Οι Αγροδιατροφικές Παραδόσεις ως Πολιτιστική Κληρονομιά: Έρευνα, Διαφύλαξη, Ανάδειξη» (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 19/05/2017)

Sorry, this entry is only available in Greek.