16η Ενημερωτική Συνάντηση. Εκπαίδευση και Νεοελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά. Μουσεία και Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά – Πολιτισμός της Διατροφής

16η Ενημερωτική Συνάντηση. Εκπαίδευση και Νεοελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά. Μουσεία και Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά - Πολιτισμός της Διατροφής