Εκπαιδευτικό Υλικό

Ένας από τους σημαντικότερους επιμέρους στόχους όσον αφορά τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ως σημαντικού στοιχείου συλλογικής ταυτότητας και μνήμης είναι η ευαισθητοποίηση των νέων. Στην ενότητα αυτή φιλοξενείται εκπαιδευτικό υλικό (αρχεία PDF, υπερσύνδεσμοι, παραδείγματα καλών πρακτικών) που αναδεικνύει με τρόπο παιδαγωγικό διαφορετικές εκφάνσεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για υλικό που έχει σχεδιαστεί από πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, όπως Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μουσεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα, επιστημονικούς οργανισμούς κ.ά., προκειμένου να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να εντάξουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Πρώτιστο μέλημά μας είναι η γωνιά αυτή να αποτελέσει ένα μέσο επικοινωνίας και γόνιμου διαλόγου με την εκπαιδευτική κοινότητα στο πλαίσιο της αξιοποίησης του προσφερόμενου υλικού αλλά και της συνεχούς ανανέωσής του με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, που θα στοχεύουν στην εξοικείωση των μαθητών με τα άυλα πολιτιστικά αγαθά μέσα από δημιουργικές προτάσεις βιωματικής μάθησης.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2016, ξεκίνησε για πρώτη φορά η πιλοτική αρχικά εφαρμογή στο πλαίσιο της συνεργασίας της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς με το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας (Ethnofest) μια πιλοτική εκπαιδευτική δράση που περιλάμβανε προβολές επιλεγμένων εθνογραφικών ντοκιμαντέρ σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η υλοποίηση αυτής της ιδέας αποτελεί ενδιαφέρουσα πρόκληση, καθώς η διασύνδεση του εθνογραφικού ντοκιμαντέρ με την εκπαιδευτική πράξη αλλά και η γνωριμία των μαθητών με την έννοια της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν ιδιαίτερη αξία και πολλαπλασιαστικά οφέλη. Κύριο μέλημά μας είναι η αναζήτηση, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, τρόπων με τους οποίους το εθνογραφικό ντοκιμαντέρ μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο γνωριμίας και εξοικείωσης των μαθητών με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, αποτελώντας αφορμή για συζήτηση, μέσο διεύρυνσης της αισθητικής τους παιδείας και όξυνσης της συνείδησής τους ως ενεργών πολιτών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε σκέψεις και ιδέες για καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις που μπορούν να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουν ότι η άυλη πολιτιστική κληρονομιά είναι στοιχείο ζωντανό, μέρος της καθημερινότητάς τους και συστατικό στοιχείο της αυτογνωσίας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός μπορεί να επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.