Επικοινωνία

Yπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ερμού 17, Αθήνα 105 63

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 32 40 645, 210 32 43 058, 210 32 34 390