Συντάκτης: admin

Ιστορία της Μεσογειακής Διατροφής

1α. Η τροφή και η διατροφή στη Μεσόγειο. Θέματα ιστορίας, περιβάλλοντος, υγείας και πολιτισμού για την ενίσχυση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου: MED_food_total_GR

Καλλιέργεια της Μαστίχας

Περιοδική έκδοση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Ομηρούπολης Χίου Τεύχος 1, Ιανουάριος 2006 Τεύχος 2, Ιούνιος 2007

H Μεσογειακή Διατροφή

Η Μεσογειακή Διατροφή περιλαμβάνει κοινές γνώσεις και πρακτικές που συνδέονται με τη συλλογή, την προετοιμασία και την κατανάλωση της τροφής στα παραδοσιακά/τοπικά διατροφικά συστήματα των ελαιοπαραγωγών κυρίως περιοχών της Μεσογείου. Ο μεσογειακός χώρος διέπεται από κοινές κλιματικές και οικολογικές παραμέτρους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με πολλές κοινές ιστορικές εμπειρίες (π.χ. τη σταθερή επικοινωνία με […]

Δεοντολογικές Αρχές για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι οι αρχές δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τις σχετικές δράσεις. Παρακάτω παραθέτουμε μεταφρασμένες στα ελληνικά τις «Δώδεκα δεοντολογικές αρχές για τη διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως διατυπώθηκαν στη 10η Σύνοδο της  UNESCO στο Βίντχουκ της Ναμίμπια, το 2015 : […]

Ορισμός Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ήδη από το 2002 και παράλληλα με τις διεθνείς ζυμώσεις για την κατάρτιση της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, η ελληνική πολιτεία υιοθέτησε τον όρο «άυλα πολιτιστικά αγαθά», για να θεσπίσει τη διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομιάς που μέχρι τότε περιγραφόταν ως «παραδοσιακός και σύγχρονος λαϊκός πολιτισμός».

Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά συνιστά ζωντανή πραγματικότητα που αλλάζει, εξελίσσεται, μετασχηματίζεται, εμπλουτίζεται, προσαρμόζεται και μεταβιβάζεται στις επόμενες γενεές παρακολουθώντας τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς μετασχηματισμούς. Γι’ αυτό, η άυλη πολιτιστική κληρονομιά, ως ζωντανό πολιτισμικό φαινόμενο, δεν είναι δυνατόν να διαφυλάσσεται με τρόπο στατικό, παραμένοντας δηλαδή “προστατευμένη” από την αλλαγή και τον μετασχηματισμό, που μπορεί να οφείλονται […]

Κοινότητα Φορέων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η άυλη πολιτισμική κληρονομιά, όπως έχει οριστεί από τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συνδέεται στενά με την έννοια της κοινότητας, της ομάδας ή και των μεμονωμένων ατόμων, που ασκούν, επιτελούν, αναδημιουργούν και μεταβιβάζουν από γενιά σε γενιά την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.