Ημερίδα ευαισθητοποίησης για την ΑΠΚ στη Νεμέα, 2 Νοεμβρίου 2015

Η Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Νεμέας, διοργανώνει ημερίδα ευαισθητοποίησης για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 στη Νεμέα (17.00 μ.μ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου).

Η ημερίδα απευθύνεται:

•στους πολιτιστικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής της Νεμέας (πολιτιστικούς συλλόγους, πνευματικά κέντρα, τοπικά μουσεία κ.ά.)

•στους συνδέσμους αποδήμων Νεμεατών της Αθήνας ή και άλλων περιοχών

•στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

•σε πρόσωπα που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για τη μελέτη της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης (ερευνητές, συλλογείς λαογραφικού υλικού κ.ά.)

• σε φορείς που ασχολούνται με τον εναλλακτικό/πολιτιστικό τουρισμό

• στους εκπροσώπους των αμπελοκαλλιεργητών (συνεταιρισμούς κ.ά.) και κυρίως στους ίδιους τους αμπελοκαλλιεργητές και οινοποιούς

• σε όποιον πολίτη ενδιαφέρεται, καθώς είναι ανοικτή σε όλους

Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν η Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (2003) και η εφαρμογή της στη χώρα μας, ενώ θα εξεταστούν οι δυνατότητες που παρέχει για την ανάδειξη/διαφύλαξη της αγροδιατροφικής και ιδιαίτερα της αμπελοοινικής παράδοσης της περιοχής της Νεμέας ως Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Μωμοέρια, ένα έθιμο του δωδεκαημέρου.

Ι. Σύντομη παρουσίαση του στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΑΠΚ)

1. Όνομα:

Mωμό΄εροι, ένα έθιμο του Δωδεκαημέρου

2. Άλλη/-ες ονομασία/ες:

Μωμόγεροι”, με ανάπτυξη του ευφωνικού «γ»

Τα Μωμο’έρια”, σε ουδέτερο γένος

Μωμογέρεα”, σε ουδέτερο γένος και με το ευφωνικό «γ» Συνέχεια

Εγγραφή της Μαστιχοκαλλιέργειας στον Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας (UNESCO 2003)

Η Διακυβερνητική Επιτροπή της Σύμβασης UNESCO για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στην ετήσια συνεδρίασή της (Παρίσι, 24-28 Νοεμβρίου 2014) έκανε δεκτή την υποψηφιότητα της Παραδοσιακής Μαστιχοκαλλιέργειας της Χίου. Η τεχνογνωσία της Μαστίχας είναι πλέον ένα αναγνωρισμένο στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας.  Συνέχεια