Εγγραφή του «Ρεμπέτικου» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Με το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΑΠΚΔΘ/20494/11578/116/26/25.1.2016 έγγραφο της ΔΝΠΑΑΠΚ, εγκρίθηκε η εγγραφή του «Ρεμπέτικου» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το «Ρεμπέτικο» αποτελεί μουσική-πολιτισμική έκφραση, άμεσα συνδεδεμένη με τον λόγο και τον χορό, που διαδόθηκε σταδιακά στα αστικά λαϊκά στρώματα τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Εξελίχθηκε μεταπολεμικά σε μουσικό είδος ευρείας απήχησης, λειτουργώντας ως ισχυρό σύμβολο ταυτότητας και ιδεολογίας για την ελληνική λαϊκή μουσική παράδοση.

Αναλυτικά περιγράφεται στο Δελτίο Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής κληρονομιάς που φέρει τον τίτλο «Ρεμπέτικο» και βρίσκεται στην κατηγορία Ευρετήριο της παρούσας ιστοσελίδας.

Ημερίδα ευαισθητοποίησης για την ΑΠΚ στη Νεμέα, 2 Νοεμβρίου 2015

Η Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Νεμέας, διοργανώνει ημερίδα ευαισθητοποίησης για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 στη Νεμέα (17.00 μ.μ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου).

Η ημερίδα απευθύνεται:

•στους πολιτιστικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής της Νεμέας (πολιτιστικούς συλλόγους, πνευματικά κέντρα, τοπικά μουσεία κ.ά.)

•στους συνδέσμους αποδήμων Νεμεατών της Αθήνας ή και άλλων περιοχών

•στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

•σε πρόσωπα που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για τη μελέτη της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης (ερευνητές, συλλογείς λαογραφικού υλικού κ.ά.)

• σε φορείς που ασχολούνται με τον εναλλακτικό/πολιτιστικό τουρισμό

• στους εκπροσώπους των αμπελοκαλλιεργητών (συνεταιρισμούς κ.ά.) και κυρίως στους ίδιους τους αμπελοκαλλιεργητές και οινοποιούς

• σε όποιον πολίτη ενδιαφέρεται, καθώς είναι ανοικτή σε όλους

Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν η Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (2003) και η εφαρμογή της στη χώρα μας, ενώ θα εξεταστούν οι δυνατότητες που παρέχει για την ανάδειξη/διαφύλαξη της αγροδιατροφικής και ιδιαίτερα της αμπελοοινικής παράδοσης της περιοχής της Νεμέας ως Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.