Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας

Έκδοση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας (Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)

Δεκέμβριος 2007: Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας