Συνέδριο «Πολιτισμός και Τουρισμός για την οικονομική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της κρίσης», Θεσσαλονίκη 31/3/2017

Το ημερήσιο συνέδριο με θέμα «Πολιτισμός και Τουρισμός για την οικονομική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της κρίσης» διοργανώνεται από την επιστημονική ομάδα του προγράμματος «Heritage Training – Διαχείριση και Διατήρηση Έργων Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Νέες Θεωρίες, Μέθοδοι και Τεχνικές» και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό ίδρυμα American College of Thessaloniki (ACT) στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαρτίου 2017.

Πρόκειται για μια διεπιστημονική συνάντηση με στόχο την παροχή γνώσεων και πληροφοριών για την οικονομική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της κρίσης στους τομείς του Πολιτισμού και Τουρισμού. Πιο αναλυτικά, η ημερίδα αποσκοπεί στην ανταλλαγή απόψεων, στην  αναζήτηση λύσεων και την αξιοποίηση καινοτόμων παρεμβάσεων και εναλλακτικών τρόπων δράσης (π.χ. πηγές χρηματοδότησης κτλ) καθώς και στην ανάδειξη της σημασίας της συνεργασίας, της δικτύωσης και της υποστήριξης των τοπικών ομάδων σε συνδυασμό με την εξωστρέφεια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν με εισηγήσεις τους καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, σωματείων, επαγγελματίες στο τομέα του τουρισμού καθώς και η Διευθύντρια Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ, Σταυρούλα Φωτοπούλου με θέμα «Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, Γνώση του Τόπου και Αειφορική Διαχείριση των Πολιτιστικών Αποθεμάτων σε περιόδους κρίσης». Σχετικώς επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας (Pdf_Πρόγραμμα), η οποία θα αποτελέσει την αρχή μιας σειράς ανάλογων δράσεων δράσεων και ενεργειών με σκοπό την κινητοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας στο τομέα του πολιτισμού. Η διοργάνωση έχει την υποστήριξη του American College of Thessaloniki, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και  Μάρκετινγκ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.