Σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς για την διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την αξιοποίηση του εθνογραφικού ντοκιμαντέρ στην εκπαίδευση

Την Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017 στο κτήριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων διοργανώθηκε σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της συνεργασίας της  Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των Γραφείων Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Δ και Β Αθήνας, Πειραιά και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Εκπαίδευση: η αξιοποίηση του εθνογραφικού ντοκιμαντέρ».

Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά σεμινάριο για εκπαιδευτικούς που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικού προγράμματος για την ευαισθητοποίηση των μαθητών για την αξία της διαφύλαξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ως στοιχείου συλλογικής ταυτότητας και μνήμης. Το σεμινάριο περιλάμβανε ομιλίες από εκπροσώπους της Διεύθυνσης καθώς και του Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας (ETHNOFEST, http://www.ethnofest.gr/el/), με τη συνεργασία του οποίου υλοποιείται πιλοτικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προβολή εθνογραφικών ταινιών καθώς και εργαστήρια με θέμα την αξιοποίηση τους σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνολικά συμμετείχαν 70 εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων.

Σημειώνεται ότι είχαν προηγηθεί δύο ακόμη σεμινάρια. Το πρώτο διοργανώθηκε στην Αθήνα (18/2/2017) σε συνεργασία με τα Γραφεία Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Α, Γ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής καθώς και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής. Το δεύτερο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (11/3/2017), στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (10-12/3/2017) με αφορμή την εγγραφή του εθιμικού δρωμένου των «Μωμόερων» στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας της UNESCO.

Στόχος των συναντήσεων αυτών ήταν η ανάδειξη των κατάλληλων παιδαγωγικών εργαλείων, με την βοήθεια των οποίων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση του εθνογραφικού ντοκιμαντέρ στην εκπαίδευση.  Συνολικά έχουν πάρει μέρος 175 εκπαιδευτικοί.

Η Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στοχεύει στη συστηματική εφαρμογή του προγράμματος από το σχολικό έτος 2017-2018.