Πιλοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα τη γνωριμία και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά καθώς και  την ανάδειξη της αξίας διαφύλαξής της, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας (ETHNOFEST, http://www.ethnofest.gr/el/) έχουν πραγματοποιηθεί τρεις πιλοτικές εκπαιδευτικές δράσεις σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου ενώ άμεσα προγραμματίζεται άλλη μία δίμηνης διάρκειας.

Οι δύο πρώτες δράσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ETHNOFEST κατά το διήμερο 24 και 25 Νοεμβρίου 2016 για μαθητές Ε και ΣΤ Δημοτικού, Α και Β Γυμνασίου, με επισκέψεις στα σχολεία εκπροσώπων της Διεύθυνσης και του  ETHNOFEST καθώς και προβολή εθνογραφικών ταινιών στο κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ.

Η τρίτη δράση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2017 σε μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου Αργυρούπολης (Α΄ Τάξη) και περιλάμβανε συζήτηση στη σχολική τάξη, γνωριμία των μαθητών με τις διαφορετικές εκφράσεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και προβολή εθνογραφικών ταινιών για την Τηνιακή Μαρμαροτεχνία και τους παραδοσιακούς τρόπους διαχείρισης του νερού.  Επιπλέον, από 2 Μαΐου 2017 μέχρι και το τέλος του σχολικού έτους πρόκειται να ξεκινήσει η τέταρτη κατά σειρά πιλοτική εφαρμογή στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης για τις τάξεις Γ και Ε.

Σημειώνεται ότι η συνεργασία τόσο με το ΕΠΑΛ Αργυρούπολης όσο και με το 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης ήταν αποτέλεσμα της ανοιχτής πρόσκλησης της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς προς τους  εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία διοργανώθηκαν σε συνεργασία με τα Γραφεία Πολιτιστικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με σκοπό τη σύμπραξή τους για την από κοινού πιλοτική υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, την αξιολόγησή του και στη συνέχεια την εφαρμογή του σε συστηματική βάση από το νέο σχολικό έτος 2017-2018.