Ημερίδα με τίτλο «Οι Αγροδιατροφικές Παραδόσεις ως Πολιτιστική Κληρονομιά: Έρευνα, Διαφύλαξη, Ανάδειξη» (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 19/05/2017)

Η Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας προσκαλούν στην ημερίδα με τίτλο «Οι Αγροδιατροφικές Παραδόσεις ως Πολιτιστική Κληρονομιά: Έρευνα, Διαφύλαξη, Ανάδειξη» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 και ώρα  08:30 π.μ. στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της καθ’ ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) και  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την προβολή του αγροδιατροφικού πολιτισμού και εν γένει του αγροτικού χώρου της Ελλάδας ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης της UΝESCO για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στόχοι της ημερίδας είναι:

  • η ανάδειξη των αγροδιατροφικών προϊόντων και των τοπικών γνώσεων για τη διατροφή ως πολιτισμικών αγαθών
  • η προβολή στοιχείων που σχετίζονται με την αγροδιατροφική πολιτισμική κληρονομιά (παραδοσιακά γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, τεχνικές καλλιέργειας, τοπικές γνώσεις και παραδόσεις για τη συλλογή, παρασκευή, προετοιμασία και συντήρηση των τροφίμων κ.ά.)
  • η ανάδειξη της σημασίας των αγροδιατροφικών παραδόσεων ως μέρος της συλλογικής αυτογνωσίας και ταυτότητας των τοπικών κοινωνιών
  • η ενημέρωση για τον τρόπο ένταξης στοιχείων της αγροδιατροφικής παράδοσης στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας και στους διεθνείς καταλόγους που προβλέπονται από τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
  • η παρουσίαση ευρωπαϊκών και εγχώριων προγραμμάτων και πολιτικών που σχετίζονται με την ανάδειξη των αγροδιατροφικών παραδόσεων ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων με φοιτητές (γεωπονίας, λαογραφίας, διατροφολογίας, μουσειολογίας κτλ.) για τη διεπιστημονική προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν τις αγροδιατροφικές παραδόσεις.

Κατά τη  διάρκεια της ημερίδας και μετά το πέρας της πρωινής συνεδρίας (βλ. Πρόγραμμα Ημερίδας) θα λειτουργήσουν δύο παράλληλα εργαστήρια: το πρώτο θα αφορά την παρουσίαση ευρωπαϊκών και εγχώριων προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση προτάσεων στον τομέα των αγροδιατροφικών παραδόσεων, ενώ στο δεύτερο θα παρουσιαστούν ερευνητικές εμπειρίες και θα διατυπωθούν ιδέες για τη σχεδίαση και την εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων με θέμα τη μελέτη και την ανάδειξη του αγροδιατροφικού πολιτισμού της Ελλάδας.

Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της ημερίδας, παρακαλούμε για τη συμπλήρωση και αποστολή του Δελτίου Συμμετοχής μέχρι και τη 16η Μαΐου 2017 (e-mail: msereti@culture.gr με κοινοποίηση: bebeli@aua.gr). Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος μεταξύ της πρωινής και απογευματινής συνεδρίας, θα πραγματοποιούνται ξεναγήσεις στο Γεωργικό Μουσείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Απολογισμός Ημερίδας 19/05/2017 με τίτλο «Oι Αγροδιατροφικές Παραδόσεις ως Πολιτιστική Κληρονομιά: Έρευνα, Διαφύλαξη, Ανάδειξη»