Ημερίδα Ενημέρωσης για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά – Νεστάνη, Σάββατο 22 Απριλίου 2017

Η Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Τρίπολης, ο Προοδευτικός Σύλλογος Νεστάνης και ο Νεστανιώτικος Όμιλος Στήριξης Τοπικών Εθίμων και Αναζήτησης (ΝΟΣΤΕΑ), σας καλούν στην ημερίδα ενημέρωσης για τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003) το Σάββατο 22 Απριλίου 2017 στις 17.30 στη Νεστάνη (κτίριο Μεγάρου).

Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες που παρέχει η Σύμβαση στις τοπικές κοινωνίες για τη μελέτη, διαφύλαξη και προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαφύλαξη του εθίμου του Αγιώργη που τελείται στη Νεστάνη και στην ανάδειξή του στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους Νεστανιώτες, είτε κατοικούν στο χωριό είτε όχι, σε όσους συμμετέχουν στο έθιμο, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Νεστάνης και της Μαντίνειας γενικότερα.

Η παρουσία σας και η ενεργός συμμετοχή σας στην ημερίδα θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.

Πληροφορίες:
Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Μαρία Φακιολά 210 32 40 645