Πρόγραμμα κεντρικής εκδήλωσης 28ης Ιανουαρίου 2017