Εγγραφή της Αμπελοοινικής Παράδοσης της Σαντορίνης στο Εθνικό Ευρετήριο ΑΠΚ

Με την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΑΠΚΔΘ/47530/32283/161/30/1-2-2018 Υπουργική Απόφαση, εγκρίθηκε η εγγραφή της Αμπελοοινικής Κληρονομιάς της Σαντορίνης στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η αμπελοοινική παράδοση ήταν και είναι στο επίκεντρο της πολιτισμικής ταυτότητας της Σαντορίνης. Ο αμπελώνας της, εγγενές στοιχείο του τοπίου της, είναι από τους πιο ιδιόρρυθμους στον κόσμο καθώς είναι αμόλυντος από φυλλοξήρα, αυτόρριζος, με ποικιλίες πανάρχαιες. Ο ιδιαίτερος τρόπος κλαδέματος, το έδαφος, το μοναδικό μικροκλίμα και η συσσωρευμένη εμπειρία αιώνων των αμπελοκαλλιεργητών και των οινοποιών της συντελούν στην παραγωγή ιδιαίτερων οίνων εξαιρετικής ποιότητας.