Γιανίτσαροι και Μπούλες της Νάουσας

Εθιμική επιτέλεση της Αποκριάς και της Σαρακοστής (Κυριακή και Δευτέρα των Αποκριών, Τυρινή Κυριακή και Καθαρά Δευτέρα και Κυριακή της Ορθοδοξίας). Οι προετοιμασίες ξεκινούν μετά το δωδεκάμερο και περιλαμβάνουν τη φροντίδα για τις στολές και τα τελετουργικά εξαρτήματα των τελεστών του δρωμένου. Το επιτελεστικό δρώμενο συνίσταται από πομπική περιφορά ομίλων «αντυμένων» που σημαδεύουν με πατινάδες και χορούς τα όρια της παλιάς ιστορικής πόλης. Η έκφραση «Μπούλες της Νάουσας» είναι μοναδική και καθολικά αναγνωρίσιμη τόσο σε τοπικό όσο και σε υπερτοπικό (εθνικό και διεθνές) επίπεδο. Οι Ναουσαίοι ασκώντας το συγκεκριμένο έθιμο παράλληλα με άλλες επιμέρους πολιτιστικές και πολιτισμικές εκδηλώσεις συνειδητοποιούν την ιδιαίτερή τους ταυτότητα και αναγνωρίζονται σε αυτό και διά αυτού. Καταγράφεται συνεχής τέλεση του δρωμένου από το β΄ μισό του 19ου αιώνα, ενώ δεν λείπουν και εσωτερικές ενδείξεις αρχαιότροπων εκδοχών του.